CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE Z AGENCJĄ OCHRONY GROM SECURITY

Ochrona fizyczna:

Ochrona stacjonarna realizowana jest zgodnie z indywidualnie przygotowanym systemem, uzależnionym od rodzaju chronionego obiektu.

GROM specjalizuje się w obsłudze obiektów o różnorodnej specyfice:

- obiekty przemysłowe

- obiekty handlowe

- budowy

- osiedla mieszkaniowe

- inne obiekty

Ochrona za pomocą systemu wyspecjalizowanych punktów:

- posterunki stałe

- posterunki obchodowe

W trakcie realizacji zabezpieczamy powierzony sprzęt i mienie, nadzorujemy ruch pieszy oraz samochodowy na terenie budowy.

Oferujemy wykwalifikowany personel, który zapewni bezpieczeństwo Państwa obiektu, mienia czy też przebywających na Państwa terenie.

Przy realizacji usługi ochrony obiektów Agencja Ochrony GROM SECURITY zwraca szczególną uwagę na dobór pracowników ochrony, kierując się:

- odpowiednimi kwalifikacjami

- sprawnością fizyczną

- predyspozycjami psychofizycznymi

- kulturą osobistą

- zaangażowaniem

- niekaralnością

Doświadczonych i przeszkolonych pracowników ochrony wyposażamy w:

- umundurowanie służbowe z identyfikatorami

- środki przymusu bezpośredniego (pałki, kajdanki, paralizatory)

- niezawodną łączność radiową (wewnętrzną i zewnętrzną)

- kamizelki desantowe

Przed rozpoczęciem współpracy dokonujemy wizji lokalnej obiektu, która ma na celu analizę słabych stron i potencjalnych zagrożeń.

Opracowywana jest szczegółowa instrukcja ochrony obiektu, z uwzględnieniem:

- specyfiki obiektu

- położenia obiektu

- kubatury

- wartości materialnej

- posiadanych zabezpieczeń technicznych

- godzin użytkowania

- stopnia zagrożenia

Facebook