CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE Z AGENCJĄ OCHRONY GROM SECURITY

Monitoring :

Monitoring obiektów stałych jest najbardziej rozpowszechnioną formą ochrony a jednocześnie najskuteczniejszą i najtańszą.

System monitoringu jest pod stałym dozorem Centrum Operacyjnego. całodobowa obserwacja Dyżurnego C.O. Dyżurny reaguje natychmiast na naruszenie strefy chronionej i uruchamia procedurę mającą na celu niezwłoczne wysłanie Grupy Interwencyjnej na miejsce zdarzenia.

Dyżurny C.O. otrzymuje pełne informacje z dwóch źródeł: z monitorowanego systemu o czasie i przyczynie załączenia np. włączeniu lub wyłączenie centralki, napad, sabotaż, pożar i inne od Grupy Interwencyjnej – szczegółową relację z zastanego, na miejscu zdarzenia, stanu faktycznego w obiekcie Przekazane dane są rejestrowane i przechowywane w Centrum Operacyjnym.

Utrzymujemy stałą łączność z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną

Facebook