CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE Z AGENCJĄ OCHRONY GROM SECURITY

Ratownictwo Medyczne:

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zawsze podejmujemy współpracę z lokalnymi służbami medycznymi.

W ramach oferty zapewnimy w pełni wyposażony ambulans ratunkowy, na którego pokładzie mogą się znaleźć dwa rodzaje zespołów ratownictwa medycznego, oba złożone z doświadczonych pracowników służb ratunkowych posiadających kwalifikacje zgodne z Ustawą z dn.

8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W zależności od potrzeby, w skład zespołu medycznego mogą wejść ratownicy oraz lekarze.

Patrole te mają na celu głównie udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i transport chorych do Punktu Pomocy Medycznej.

Patrol Ratowniczy składa się z minimum dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiada na wyposażeniu torbę ratunkową i środki łączności bezprzewodowej, umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej.

Facebook