CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE Z AGENCJĄ OCHRONY GROM SECURITY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów zapewniamy kompleksową, profesjonalną ochronę imprez masowych, sportowych, koncertów, konferencji, bankietów, targów i innych imprez okolicznościowych.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę obejmującą ocenę zagrożeń.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, zawsze wykonujemy wraz z Klientem Plan Ochrony oraz nasz inspektor dokonuje oględzin obiektu pod kątem BHP i P.Poż.

Na podstawie tak wnikliwej analizy ustalany jest zakres obowiązków pracowników ochrony.

Podczas naszych działań ściśle współpracujemy ze służbami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego.

W odniesieniu do danego typu imprezy dostosowanie pracowników ochrony do potrzeb organizatora właściwe nimi pokierowanie natychmiastowe i zdecydowane reagowanie w sytuacjach zagrożenia

Kierownictwo oraz kontrola nad wykonywaniem usług powierzana jest wykwalifikowanej kadrze kierowniczej, która posiada do tego odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zabezpieczeniu takich imprez.

Każdy z pracowników wykonywający swoje zadanie jest ubrany w jednolite umundurowanie dostosowane do charakteru imprezy posiada identyfikator i bezprzewodowe środki łączności mając na uwadze zadowolenie Naszych klientów.

Podczas imprez artystycznych nasi pracownicy umundurowani są w garnitury. Pozwala to na zachowanie pełnej czujności ochrony bez wyraźnego odznaczania się od otoczenia.

Wykonujemy plan zabezpieczenia imprezy uwzględniając specyfikacje danego wydarzenia

Posiadamy niezbędne doświadczenie przy organizacji imprez masowych.

Cechuje nas dyspozycyjność, elastyczność oraz profesjonalizm.

Zapewniamy możliwość negocjowania stawki za ochronę na podstawie realnych warunków danej imprezy a nie sztywnej stawki za roboczogodzinę

Facebook